لوگو دیان برندینگ
Edit Content

تبریز ، روبری مسجد کبود ، ساختمان پزشکان

5546 - 3557 - 041

منو

ایمیل

Edit Content

CRM

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک استراتژی است که شرکت ها برای مدیریت تعاملات با مشتریان و مشتریان بالقوه استفاده می کنند. CRM به سازمان ها کمک می کند تا فرآیندها را ساده کنند، روابط با مشتری ایجاد کنند، فروش را افزایش دهند، خدمات مشتری را بهبود بخشند و سودآوری را افزایش دهند.

وقتی در مورد CRM صحبت می کنیم، معمولاً به یک سیستم CRM اشاره می کنیم، ابزاری که برای مدیریت تماس، مدیریت فروش، بهره وری نماینده و غیره استفاده می شود. هدف یک سیستم CRM ساده است: بهبود روابط تجاری برای رشد تجارت خود. ابزارهای CRM به شما کمک می کنند تا روابط مشتری را در کل چرخه عمر مشتری، در هر تعامل بازاریابی، فروش، تجارت الکترونیک و خدمات مشتری مدیریت کنید.

Edit Content

وقتی مردم می گویند CRM منظورشان چیست؟

CRM به کاربران کمک می کند تا بر روابط سازمان خود با افراد فردی از جمله مشتریان، کاربران خدمات، همکاران یا تامین کنندگان تمرکز کنند.

وقتی مردم در مورد CRM صحبت می کنند، ممکن است به هر یک از سه چیز اشاره کنند:

CRM به عنوان فناوری: این یک محصول فناوری است، اغلب در فضای ابری، که تیم ها از آن برای ثبت، گزارش و تجزیه و تحلیل تعاملات بین شرکت و کاربران استفاده می کنند. به این سیستم یا راه حل CRM نیز می گویند.

CRM به عنوان یک استراتژی: این یک فلسفه کسب و کار در مورد چگونگی مدیریت روابط با مشتریان و مشتریان بالقوه است.

CRM به عنوان یک فرآیند: به این به عنوان سیستمی فکر کنید که یک کسب و کار برای پرورش و مدیریت آن روابط اتخاذ می کند.