CRM

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) یک استراتژی است که شرکت ها برای مدیریت تعاملات با مشتریان و مشتریان بالقوه استفاده می کنند. CRM به سازمان ها کمک می کند تا فرآیندها را ساده کنند، روابط با مشتری ایجاد کنند، فروش را افزایش دهند، خدمات مشتری را بهبود بخشند و سودآوری را افزایش دهند.

وقتی در مورد CRM صحبت می کنیم، معمولاً به یک سیستم CRM اشاره می کنیم، ابزاری که برای مدیریت تماس، مدیریت فروش، بهره وری نماینده و غیره استفاده می شود. هدف یک سیستم CRM ساده است: بهبود روابط تجاری برای رشد تجارت خود. ابزارهای CRM به شما کمک می کنند تا روابط مشتری را در کل چرخه عمر مشتری، در هر تعامل بازاریابی، فروش، تجارت الکترونیک و خدمات مشتری مدیریت کنید.