تعرفه بهینه سازی سئو

پلن اول

تومان 9,000,000
 • یافتن کلمات کلیدی
 • مانتورینگ کلمات کلیدی ( تا 20 عدد )
 • آنالیز URL ها
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • افزایش سرعت سایت
 • رفع خطاهای 404
 • ثبت وبسایت در گوگل سرچ کنسول
 • گزارش تغییرات ترافیک سایت

پلن دوم

تومان 10,000,000
 • یافتن کلمات کلیدی
 • مانتورینگ کلمات کلیدی ( تا 80 عدد )
 • آنالیز URL ها
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • افزایش سرعت سایت
 • رفع خطاهای 404
 • ثبت وبسایت در گوگل سرچ کنسول
 • گزارش تغییرات ترافیک سایت

پلن سوم

تومان 11,000,000
 • یافتن کلمات کلیدی
 • مانتورینگ کلمات کلیدی ( تا 160 عدد )
 • آنالیز URL ها
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • افزایش سرعت سایت
 • رفع خطاهای 404
 • ثبت وبسایت در گوگل سرچ کنسول
 • گزارش تغییرات ترافیک سایت