چرا EPR اهمیت دارد ؟

گاهی اوقات به عنوان “سیستم عصبی مرکزی یک شرکت” توصیف می شود، یک سیستم نرم افزاری ERP اتوماسیون، یکپارچه سازی و هوشمندی را فراهم می کند که برای اجرای کارآمد تمام عملیات های تجاری روزانه ضروری است. بیشتر یا تمام داده های یک سازمان باید در سیستم ERP وجود داشته باشد تا یک منبع واحد از حقیقت را در سراسر تجارت فراهم کند.

امور مالی برای بستن سریع کتاب ها به یک ERP نیاز دارد. فروش برای مدیریت تمام سفارشات مشتری به ERP نیاز دارد. لجستیک برای ارائه محصولات و خدمات مناسب به مشتریان بر روی نرم افزار ERP که به خوبی اجرا می شود متکی است. حساب های پرداختنی به ERP نیاز دارند تا به درستی و به موقع پرداخت کنند. مدیریت برای تصمیم گیری به موقع نیاز به مشاهده فوری عملکرد شرکت دارد. و بانک ها و سهامداران به سوابق مالی دقیق نیاز دارند، بنابراین آنها روی داده ها و تجزیه و تحلیل قابل اعتماد که توسط سیستم ERP امکان پذیر شده است، حساب می کنند.